برای ثبت نام بر روی نام کلاس مورد نظر خود کلیک نمایید:

 

 

مشاهده بروشور کارگاه تربیت مربی موسیقی کودک / والد و کودک

 

 

 

ثبت نام کلاس مادر و کودک (آرزو ابویی)

ثبت نام کلاس مادر و کودک (دنا نعمت اللهی)

ثبت نام کلاس مادر و کودک (مهرناز لک فرد)

ثبت نام کلاس دو جلسه ای آنلاین والد و کودک

ثبت نام کلاس چهار جلسه ای آنلاین والد و کودک

ثبت نام کلاس دو جلسه‌ای نیمه‌خصوصی والد و کودک

ثبت نام کلاس چهار جلسه‌ای نیمه‌خصوصی والد و کودک

 

 

 

ثبت نام کلاس موسیقی کودک (ارف-شول ورک)/غزال بغدادی

ثبت نام کلاس نیمه‌خصوصی موسیقی کودک (ارف-شول ورک)

ثبت نام کلاس تک جلسه‌ای موسیقی کودک /غزال بغدادی

ثبت نام کلاس سه جلسه‌ای آنلاین موسیقی کودک /غزال بغدادی

ثبت نام کلاس تک جلسه‌ای آنلاین والد و کودک

ثبت نام کلاس چهار جلسه‌ای رقص و حرکت (کودک)

 

ثبت نام کلاس سلفژ و مبانی موسیقی (احسان ذبیحی فر)  

ثبت نام کلاس آهنگسازی ایرانی (احسان ذبیحی فر)  

ثبت نام کلاس گروهی تئوری موسیقی وسلفژ (سیاوش روشن) 

ثبت نام کلاس آمادگی آزمون موسیقی / کمانچه (علی جوادزاده) 

ثبت نام کلاس آنلاین کمانچه / مبانی موسیقی (احسان ذبیحی فر)

 

 

 

ثبت نام کلاس کمانچه (احسان ذبیحی فر)

ثبت نام کلاس فلوت ریکوردر(فرهود بیگلر بیگی)

ثبت نام کلاس ویولن

ثبت نام کلاس پیانو

ثبت نام کلاس سنتور (کیارش داودی)

ثبت نام کلاس‌های ساز ماهانه (چهار جلسه‌ای)

ثبت نام کلاس‌های ساز ماهانه (پنج جلسه‌ای)

ثبت نام کلاس تار و سه تار (احسان امامی)

ثبت نام کلاس قانون (فریده رضایی)

بلیط کنسرت