دنا نعمت الهی، متولد ۱۳۶۰ / تهران

تحصیلات آکادمیک

 • دانش آموخته‌ی « آموزش موسیقی و حرکت با نگرش اُرف-شول‌وِرک »، دانشکده‌ی کارل اُرف، دانشگاه موتسارتئوم،سالزبورگ، اتریش ۱۳۹۵
 • دانش آموخته‌ی کارشناسی « موسیقی » دانشگاه سوره، تهران، ۱۳۷۸

شرکت در دوره‌های تخصصی و کارگاه ها

شرکت در کارگاه‌های تابستانی « تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-شولوِرک» ، سالزبورگ، اتریش تابستان ۱۳۸۵

شرکت در کارگاه‌های تابستانی آدمک « تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-شولوِرک »، تهران، تابستان ۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳

پیشینه‌ی حرفه‌ای

 • مدرس کارگاه تربیت مربی موسیقی با نگرش ارف-شول‌ورک، تهران، آدمک، تابستان و پاییز ۱۳۹۷
 • مدرس کارگاه تربیت مربی موسیقی آدمک با نگرش ارف-شول‌ورک، شیراز، با همکاری آموزشگاه یزدان پناه، پاییز ۱۳۹۶
 • مربی موسیقی در دبستان ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ (همکاری با مدارس سفارت ایتالیا، آفتاب آذرین و منظومه خرد)
 • مربی نگرش اُرف-شول‌وِرک، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵ (همکاری مداوم با آموزشگاه پارس)
 • مربی کارگاه مادر و کودک، از پاییز ۱۳۹۶ (همکاری با آموزشگاه دایره)
 • مربی موسیقی در دبستان، از پاییز ۱۳۹۶ (همکاری با دبستان تقوا)
 • مدرس کارگاه‌های قصه‌، بازی و موسیقی «بشنو و باورکن» از زمستان ۱۳۹۶
 • مدرس کارگاه های بازی، موسیقی و حرکت، موسسه فرهنگی هنری الف، بهار ۱۳۹۷
 • مدرس کارگاه های نقاشی – موسیقی و حرکت، موسسه منظومه خرد (خانه هنر)، تابستان ۱۳۹۷
 • مدرس کلاس موسیقی و کارگاه مادر و کودک، موسسه خلاقیت ماندالا، تابستان ۱۳۹۷ تا کنون