مهرناز لک فرد،  متولد ۱۳۶۸/ تهران

تحصیلات آکادمیک

 • دانش آموخته‌ی آموزش موسیقی و حرکت با نگرش ارف -شول‌ورک ، دانشکده‌ی کارل ارف ، دانشگاه موتسارتئوم، سالزبورگ، اتریش،۱۳۹۵
 • دانش آموخته‌ی کارشناسی موسیقی ایرانی -نوازندگی کمانچه، دانشگاه هنر، دانشکده‌ی موسیقی، ۱۳۹۲
 • دانش آموخته‌ی کارشناسی شهرسازی، دانشگاه هنر،  دانشکده معماری و شهرسازی‌، ۱۳۸۷
 • شرکت دردوره‌های تخصصی و کارگاه‌ها:
 • شرکت در کارگاه پیشرفته «تربیت مربی با دیدگاه ِادوین گوردُن»، منهایم، آلمان، ۱۳۹۷
 • شرکت در کارگاه مقدماتی «تربیت مربی با دیدگاه ِادوین گوردُن»، تروسینگن، آلمان، ۱۳۹۶
 • کلاس‌های کارشناسی آموزش موسیقی، دانشگاه موسیقی و تئاتر، مونیخ، آلمان، پاییز و زمستان ۱۳۹۶
 • کارگاه چوب‌بازی تربت‌جام توسط فاروق کیانی، تهران ۱۳۹۶
 • کارگاه تابستانی تربیت مربی با نگرش ارف-شول‌ورک،سالزبورگ، اتریش ۱۳۹۴
 • کارگاه زمستانی آدمک تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش ارف – شول‌ورک با حضور آندرآ استارتاگ و آری گلاگه، شیراز، ۱۳۹۳
 • دوره‌ی تربیت مربی کودک، توسط سودابه سالم ، تهران،۱۳۹۳
 • کارگاه‌های تابستانی آدمک تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش ارف-شول‌ورک ، تهران، ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • کارگاه تربیت مربی با نگرش ارف – شول‌ورک با آندرآ سن‌جورجیو و آندرآ استارتاگ، تهران ،۱۳۸۷
 • دوره‌ی تربیت مربی در آموزشگاه موسیقی پارس ، تهران، ۱۳۸۷

پیشینه‎ ی حرفه‌ای

 • مربی نگرش ارف-شول‌ورک،۱۳۹۰ تا کنون
 • مربی کارگاه‌ تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش ارف-شول‌ورک گروه آدمک تهران، تابستان و پاییز ۱۳۹۷